Trönötidningen

Nummer 3 2018

 

Trönöbygdenär en lokal tidning som utges av Trönöbygden ekonomisk förening och utkommer med 4 nummer per år. Den trycks i en upplaga av 600 ex.

Ett stort TACK till våra annonsörer. Ert stöd är en förutsättning för att kunna ge ut vår tidning som kom ut första gången år 2000. Tillsammans med redaktionens frivilliga insatser och alla de Trönöbor som medverkar, kan vi hålla en regelbunden utgivning av en bra bygdetidning för medlemmarna i Trönö Brandvärn och alla Trönövänner!

Tidningen utkommer tisd/onsdag
Veckorna 9 – 22 – 35 – 48
Manusstopp 1/2 – 1/5 – 1/8 – 1/11

Redaktionen nås på tel: 0270-36077

Epost: info@tronobygden.se
Äldre nummer:

Nummer 2 2018

 

Nummer 1 2018

Nummer 4 2017

Nummer 3 2017

Nummer 2 2017

Nummer 1 2017

Nummer 4 2016

 032016

Nummer 3 2016

022016

Nummer 2 2016

012016
Nummer 1 2016

042015

Nummer 4 2015

032015

Nummer 3 2015

022015

Nummer 2 2015

012015

Nummer 1 2015

032014

Nummer 3 2014

022014

Nummer 2 2014

012014

Nummer 1 2014

042013miniNummer 4 2013

 

032013

 Nummer 3 2013

022013

Nummer 2 2013

012013

 Nummer 1 2013

 

042012

Nummer 4 2012

032012

Nummer 3 2012

022012

Nummer 2 2012

012012

Nummer 1 2012

  • Trönöbygden Ekonomisk Förening
  • Lertagsvägen 1, 826 95 Trönödal
  • tfn. 0270-42 77 62
  • Epost: info@tronobygden.se