Category

Samtliga Löpsedlar
Nu är namntävlingen avgjord – det nya fiket heter Rutan! Tack och grattis till Lena Bjerknes för det vinnande namnet! ICA i Trönö är nu en Servicepunkt.Detta har varit möjligt tack vare stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen Gävleborg, Söderhamns kommun, Trönö Hembygdsförening, medlemmar i Trönöbygden ek. för. samt, förstås, Emelie med personal och...
Read More
På väg mot caféavdelning med kundtoalett 😀 Det har väl inte undgått någon kund att ICA Nära i Trönö äntligen byggs om för att inrymma servicepunkt! Detta är möjligt tack vare stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen Gävleborg, Söderhamns kommun, Trönö Hembygdsförening, medlemmar i Trönöbygden ek. för. samt, förstås, Emelie med personal och alla...
Read More
Text: Birgit Lundgren Trönö Hembygdsförening fick för några år sedan ett hemman i arv, med byggnader, jord och skog från de barnlösa makarna och hembygdsvännerna Elsa och Tore Larsson. För att även bidra till bygdens utveckling genom andra föreningars verksamhet fick styrelsen i Hembygdsföreningen mandat att kunna bevilja högst ett basbelopp per år till föreningar...
Read More
Stort tack till Tisdagsgruppen som snyggat till portarna på brandstationen!
Read More
Trönö Brandvärn vill tacka Trönö Hembygdsförening hjärtligt för bidraget till vår nya brandbil! (Foto: Markus Norin, mittmedia)
Read More
Nu är solcellsanläggningen färdigbyggd! Den som åker förbi affären kan nu se att det sitter en rad till på taket. Den har vi kunnat bygga utan att ta in fler andelar, genom att vi fick solcellsstöd från Länsstyrelsen. Tack alla som köpt andelar och alla som hjälpt till på annat sätt! Alla medel har gått...
Read More
Tack till alla som hjälpte till att samla in äpplen i helgen, och tack till tisdagsgruppen som hjälpte till med transport. Vi fick in drygt 2.500 kilo äpplen, tack vare ett bra äppelår och många plockare.
Read More
Nu börjar Söderhamn Nära gräva bredband! (Foto: Line Rudwall)
Read More
1 2 3 4