Day

februari 7, 2019
På väg mot caféavdelning med kundtoalett 😀 Det har väl inte undgått någon kund att ICA Nära i Trönö äntligen byggs om för att inrymma servicepunkt! Detta är möjligt tack vare stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen Gävleborg, Söderhamns kommun, Trönö Hembygdsförening, medlemmar i Trönöbygden ek. för. samt, förstås, Emelie med personal och alla...
Read More