Nu bygger vi om!

På väg mot caféavdelning med kundtoalett 😀

Det har väl inte undgått någon kund att ICA Nära i Trönö äntligen byggs om för att inrymma servicepunkt!

Detta är möjligt tack vare stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen Gävleborg, Söderhamns kommun, Trönö Hembygdsförening, medlemmar i Trönöbygden ek. för. samt, förstås, Emelie med personal och alla kunder!

Related Posts