Day

april 25, 2021
Nu är namntävlingen avgjord – det nya fiket heter Rutan! Tack och grattis till Lena Bjerknes för det vinnande namnet! ICA i Trönö är nu en Servicepunkt.Detta har varit möjligt tack vare stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen Gävleborg, Söderhamns kommun, Trönö Hembygdsförening, medlemmar i Trönöbygden ek. för. samt, förstås, Emelie med personal och...
Read More