Namntävlingen avgjord

Nu är namntävlingen avgjord – det nya fiket heter Rutan!
Tack och grattis till Lena Bjerknes för det vinnande namnet!

ICA i Trönö är nu en Servicepunkt.
Detta har varit möjligt tack vare stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen Gävleborg, Söderhamns kommun, Trönö Hembygdsförening, medlemmar i Trönöbygden ek. för. samt, förstås, Emelie med personal och alla kunder!

Related Posts