Trönöbygden ekonomisk förening

Föreningen äger, förutom Brandstationen, även Affärsfastigheten och Bystugan med kontor, bibliotek och ett gym, mm.
Allt övrigt arbete för bygdens utveckling har i huvudsak initierats
genom studiecirklar och genom ett antal olika projekt.

En person är anställd på kontoret 3 timmar i veckan.
Allt övrigt arbete vid kontoret, i styrelsen och arbetsgrupperna sker ideellt.

Föreningen ger ut kvartalstidningen Trönöbygden.
Redaktionsgruppen består av 3 personer som arbetar ideellt.
För att klara kostnaderna för tryck och distribution
tar vi tacksamt emot stödet från våra annonsörer.
Läs och ladda hem tidningen i länken överst till höger. 

Är du intresserad av att testa gymmet, kan du kontakta ansvarig
genom Facebookgruppen Trönögymmet.

Föreningen arbetar ständigt med förbättringar inom området hållbar utveckling. Här kan du läsa våra framtagna policys:
Hållbarhetspolicy >>
Miljöpolicy >>

Föreningens styrelse 2022
Karolina Svensk, ordförande
Benny Gustafsson, vice ordförande
Carina Bergman, sekreterare
Lena Åkerlind, kassör
Anders Tång, Brandvärnet, hemsidan
Olle Sahlin, Tisdagsgruppen
Emelie Vikström, ord ledamot
Marie Sundberg, ord ledamot
Olov Östlund, ord ledamot
Elin Hamredahl Nilsson, suppleant
Elin Larsson, suppleant
Mats Sonnesjö, suppleant

« Tillbaka