Trönöbygden ekonomisk förening

Ordförande: Fredrik Ölander
Tfn: 0270-42 77 62
E-post: info@tronobygden.se
Adress: Lertagsvägen 1
826 95 Trönödal
Hemsida: www.tronobygden.se

« Föreningar

Föreningen bildades i januari 2001 för att i egen regi driva Trönö Brandvärn och därmed ansvara för driften av Trönö brandvärn enligt avtal med kommunal räddningstjänst.

I stadgarnas ändamålsparagraf som antogs vid bildandet anges även att vid behov äga och förvalta fastigheter, stimulera utvecklingen av näringsliv, service och turism i bygden, och att bedriva därmed förenlig affärsverksamhet, samt att i övrigt bevaka bygdens intressen.

Läs mer här >>

  • Trönöbygden Ekonomisk Förening
  • Lertagsvägen 1, 826 95 Trönödal
  • tfn. 0270-42 77 62
  • Epost: info@tronobygden.se