Trönöbygden ekonomisk förening

Föreningen äger förutom brandstationen även Affärsfastigheten och Bystugan
med kontor, bibliotek och lokaler för friskvård mm. Allt övrigt arbete för
bygdens utveckling har i huvudsak initierats genom studiecirklar och genom
ett antal olika projekt.

En person är anställd på kontoret 3 timmar i veckan.
Allt övrigt arbete vid kontoret, i styrelsen och arbetsgrupperna sker ideellt.

Föreningen ger ut kvartalstidningen Trönöbygden.
Redaktionsgruppen består av 4 personer som arbetar ideellt.
Tidningen trycks av Bok & Tryck. För att klara kostnaderna för tryck
och distribution tar vi tacksamt emot stödet från våra annonsörer

Föreningens styrelse 2016
Mats Andersson, ordförande
Olle Sahlin, sekreterare
Lena Åkerlind, kassör
Anders Tång, Brandvärnet, hemsidan
Olov Östlund, teknisk support
Birgitta Eriksson, ord ledamot
Walker Thornton, ord ledamot
Fredrik Öhlander, ord ledamot
Martin Larsson, ord ledamot
Jimmy Wännström, suppl
Kristian Gajdos, suppl
Eva Nyberg, suppl
Eva-Lisa Linde, suppl

« Tillbaka

  • Trönöbygden Ekonomisk Förening
  • Lertagsvägen 1, 826 95 Trönödal
  • tfn. 0270-42 77 62
  • Epost: info@tronobygden.se