Trönöbygden ekonomisk förening

Föreningen äger, förutom Brandstationen, även Affärsfastigheten och Bystugan
med kontor, bibliotek och lokaler för friskvård mm. Allt övrigt arbete för
bygdens utveckling har i huvudsak initierats genom studiecirklar och genom
ett antal olika projekt.

En person är anställd på kontoret 3 timmar i veckan.
Allt övrigt arbete vid kontoret, i styrelsen och arbetsgrupperna sker ideellt.

Föreningen ger ut kvartalstidningen Trönöbygden.
Redaktionsgruppen består av 4 personer som arbetar ideellt.
För att klara kostnaderna för tryck och distribution
tar vi tacksamt emot stödet från våra annonsörer

Föreningens styrelse 2018
Fredrik Ölander, ordförande
Mats Andersson, vice ordförande
Olle Sahlin, sekreterare
Lena Åkerlind, kassör
Anders Tång, Brandvärnet, hemsidan
Olov Östlund, teknisk support
Jimmy Wännström, ord ledamot
Walker Thornton, ord ledamot
Martin Larsson, ord ledamot
Birgitta Eriksson, suppleant
Eva-Lisa Linde, suppleant
Karolina Svensk, suppleant
Kristian Gajdos, suppleant

« Tillbaka


Welcome , today is onsdag, 26 juni, 2019