Brandvärnet

Trönö Brandvärn

Trönö Brandvärn bildades 2001 i och med att Söderhamns kommun lade ned den kommunala deltidskåren i Trönö.
Personalen består av 15 man varav flera har utbildats vid någon av Räddningsskolorna. Varje brandman övar ca 20-25 timmar/år. Verksamheten regleras av ett släckavtal med Kommunalförbundet Södra Hälsingland. Brandvärnet finansieras av ideellt arbete, medlemsavgifter och ersättning för utförda räddningstjänstuppdrag. Värnet larmas via SMS, som andrastation vid de allra flesta typer av insatser inom Trönö. Värnet kan också larmas som förstärkning vid insatser i övriga kommunen.

Den stora skillnaden mellan en kommunal deltidskår och Trönö brandvärn är att ingen har jour utan alla som hör larmet åker. Teoretiskt sett kan det bli så att ingen kommer vid larm, men till dags dato har det inte hänt. Dessutom är det den kommunala räddningstjänsten som har ansvaret räddningstjänsten i Trönö. Brandvärnet får bara ses som en extra bonus. En annan skillnad är att brandvärnet inte får utföra rökdykning utan endast får utföra utvändig släckning vid en brand.

Fakta Trönö Brandvärn

Brandstation:
Dubbelgarage med moderna personalutrymmen.

Fordon:
Släckbil: Scania P92M, 1987. 3,9 m3 tank.
VW Transporter med lätt släckutrustning, 400 liter tank.

Dessutom: Scania 50s, 1970. 2,5 m3 tank (Bettan).

Personal:
15 brandvärnsmän.

Anspänningstid:
5-6 minuter i genomsnitt.