Kategorier
Samtliga Löpsedlar

Namntävlingen avgjord

Nu är namntävlingen avgjord – det nya fiket heter Rutan!
Tack och grattis till Lena Bjerknes för det vinnande namnet!

ICA i Trönö är nu en Servicepunkt.
Detta har varit möjligt tack vare stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen Gävleborg, Söderhamns kommun, Trönö Hembygdsförening, medlemmar i Trönöbygden ek. för. samt, förstås, Emelie med personal och alla kunder!

Kategorier
Samtliga Löpsedlar

Nu bygger vi om!

På väg mot caféavdelning med kundtoalett 😀

Det har väl inte undgått någon kund att ICA Nära i Trönö äntligen byggs om för att inrymma servicepunkt!

Detta är möjligt tack vare stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen Gävleborg, Söderhamns kommun, Trönö Hembygdsförening, medlemmar i Trönöbygden ek. för. samt, förstås, Emelie med personal och alla kunder!

Kategorier
Samtliga Löpsedlar

I blåbärsskogen

image

Kategorier
Samtliga Löpsedlar

Rivstart för servicepunkten tack vare Trönö Hembygdsförening

Text: Birgit Lundgren

Trönö Hembygdsförening fick för några år sedan ett hemman i arv, med byggnader, jord och skog från de barnlösa makarna och hembygdsvännerna Elsa och Tore Larsson. För att även bidra till bygdens utveckling genom andra föreningars verksamhet fick styrelsen i Hembygdsföreningen mandat att kunna bevilja högst ett basbelopp per år till föreningar som ansökt om stöd före 1 februari. Det är nu fjärde året som föreningarna i Trönö haft möjlighet att ansöka om medel till särskilda satsningar som har svårt att inrymmas i ordinarie verksamhet.

I år inkom fyra ansökningar om sammanlagt 146 500 kr, alla seriösa och väl motiverade. Styrelsen samlades för noggrann genomgång och behandling av de fyra ansökningarna för att fördela 45 500 kr. Att tillgodose alla ansökningarna fanns inte möjlighet till. Slutligen var alla i styrelsen överens om att bevilja hela beloppet till en förening – Trönöbygden Ekonomisk Förening – för delfinansiering av deras insats i bygget av servicepunkt i anslutning till ICA-nära i Trönö.

Att vid butiken kunna ha bland annat paketutlämning, turistinfo och caféhörna för gemenskap mellan bybor och för besökande, inomhus i hjärtat av Trönö. Vi bedömer att detta är en framtidssatsning för butikens fortlevnad och till stor nytta för alla på orten.

På bilden är styrelsen för Trönöbygden Ekonomisk förening till ICA nära och berättar om den glädjande nyheten för personalen.

 

Trönöbygden ekonomisk förenings styrelse vill rikta ett hjärtligt tack till Trönö Hembygdsförening. Det här är en rejäl grundplåt i något som kommer att gynna alla trönöbor och våra besökare! /Styrelsen

Kategorier
Samtliga Löpsedlar

Tisdagsgruppen

image

Stort tack till Tisdagsgruppen som snyggat till portarna på brandstationen!