Trönögumman äppelmust

På initiativ av Trönöbygden ek förening, samlar Trönöborna varje år in
äpplen för tillverkning av must.

I början av oktober tar föreningen emot äpplen. Vi hjälper till med hopsamlingen av fallfrukt och att plocka från träden ifall det behövs.

Mustningen sker sedan hos Saftfabriken i Hå, i grannkommunen.
Äppelmusten pastöriseras utan tillsatser, och en oöppnad flaska har
mycket lång hållbarhet.

äpplen2

2006 var ett gott äppelår och då sattes rekordet 3 ton av bygdens hopsamlade äpplen. Allt arbete med detta sker ideellt bortsett från kostnaden för varumärke, etiketter och tillverkning. Alla som skänker äpplen antecknas, numreras och en låda must lottas ut.

Sammansättningen av de olika äppelsorterna varierar från år till år. Det
innebär att varje årgång får lite olika smak, syrlighet och sötma. Av ett
kilo ”vinterfrukt” blir det c:a ½ liter must.

Initiativet har väckt uppmärksamhet vida kring, och efterfrågan är ofta större än utbudet.

Idén till det hela kommer ur insikten att vi måste lära oss se de tillgångar
vi har runt om oss. Nästa steg är att ta hand om det som finns kring oss och
organisera det så, att såväl nytta som gemenskap och ekonomi gynnar alla i
bygden. Nettot från försäljningen blir ett bra bidrag till föreningens
administrationskostnader.

Idén att gemensamt i bygden ta tillvara och förädla den sena äppelskörden
har också lett till etablerandet av varumärket Trönögumman, som kan nyttjas av fler producenter i bygden som tillverkar produkter baserade på lokala råvaror.

Trönögumman äppelmust säljs i första hand på Trönö Lanthandel men levereras även till närliggande restauranger och butiker med inriktning på lokalproducerade varor.