Trönöbygden ekonomisk förening

Föreningen äger, förutom Brandstationen, även Affärsfastigheten och Bystugan med kontor, bibliotek och lokaler för friskvård mm.
Allt övrigt arbete för bygdens utveckling har i huvudsak initierats
genom studiecirklar och genom ett antal olika projekt.

En person är anställd på kontoret 3 timmar i veckan.
Allt övrigt arbete vid kontoret, i styrelsen och arbetsgrupperna sker ideellt.

Föreningen ger ut kvartalstidningen Trönöbygden.
Redaktionsgruppen består av 4 personer som arbetar ideellt.
För att klara kostnaderna för tryck och distribution
tar vi tacksamt emot stödet från våra annonsörer

Föreningens styrelse 2021
Karolina Svensk, ordförande
Mats Andersson, vice ordförande
Carina Bergman, sekreterare
Lena Åkerlind, kassör
Anders Tång, Brandvärnet, hemsidan
Olle Sahlin, Tisdagsgruppen
Walker Thornton, ord ledamot
Benny Gustafsson, ord ledamot
Maria Eklöf Lundh, ord ledamot
Birgitta Eriksson, suppleant
Elin Hamredahl, suppleant
Olov Östlund, suppleant
Elin Larsson, suppleant

« Tillbaka


Welcome , today is tisdag, 30 november, 2021