Trönöföretagarna ideell förening

Ordförande: Olov Östlund
Tfn: 070-548 89 07
E-post: olov.ostlund\at\gmail.com
Adress: Lertagsvägen 1
826 95 Trönödal

« Föreningar


Föreningens ändamål är att
* Verka samlande för företagare som bor och/eller verkar i Trönödal
* Främja Trönöföretagares gemensamma syften
* Främja företagarklimatet i Trönödal

Föreningen ger ut Gula Sidorna samt en Trönöalmanacka varje år.

Läs mer här >>