Trönö Hembygdsförening

Ordförande: Birgit Lundgren
Tfn: 076-795 54 92
E-post: tronohembygdsforening/at/gmail.com
 
Adress: Petter Matsvägen 48
826 95 Trönödal
Hemsida: www.hembygd.se/trono-hembygdsforening

« Föreningar

Trönö Hembygdsförening förvaltar Trönö Gamla kyrka och Söderblomsgården.
Söderblomsgården är föreningens hembygdsgård.
Av oss kan du köpa skrifter om byarna i bygden, samt smycket Trönösigillet.