Trönö gamla kyrka

Trönö gamla kyrka, från 1100-talet, är en av Norrlands bäst bevarade
medeltidskyrkor. Kyrkan är omgiven av en bogårdsmur med två stigluckor,
den östra och större för manfolk och den södra för kvinnfolk.

Inne i kyrkan är de flesta föremålen medeltida. Det finns ett triumfkrucifix
från början av 1400-talet och en madonna, Maria och barnet, tillverkad av
Haaken Gulleson i början av 1500-talet. Haaken Gulleson har även tillverkat
helgonskåpet, vars huvudfigur är Heliga Birgittas dotter S. Katarina av
Vadstena och S. Laurentius.

Predikstolen från 1664 är gjord i Ljusdal. Ett votivskepp från år 1684 hänger
framme i mittgången. Altartavlan, som föreställer nattvarden, uppsattes 1737.
Tavlan föreställande yttersta domen är målad av C. F. Cöln i Stockholm 1739.

Klockstapeln, helt i trä, är troligen från 1500-talet.