Vad ska fiket heta?

Published on: 25 april, 2021
Du har väl inte missat att det fina kaféet är färdigställt?
Till och med sista april pågår en namntävling – vad ska det heta?

Hela butiken blir nu en Servicepunkt.
Detta har varit möjligt tack vare stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen Gävleborg, Söderhamns kommun, Trönö Hembygdsförening, medlemmar i Trönöbygden ek. för. samt, förstås, Emelie med personal och alla kunder!

Comments are closed.

Welcome , today is lördag, 15 maj, 2021