Trönöbygden ekonomisk förening

Ordförande: Karolina Svensk
Tfn: 0270-42 77 62
E-post: info@tronobygden.se
Adress: Lertagsvägen 1
826 95 Trönödal
Hemsida: www.tronobygden.se

« Föreningar

Föreningen bildades i januari 2001 för att i egen regi driva Trönö Brandvärn och därmed ansvara för driften av Trönö brandvärn enligt avtal med kommunal räddningstjänst.

I stadgarnas ändamålsparagraf som antogs vid bildandet anges även att vid behov äga och förvalta fastigheter, stimulera utvecklingen av näringsliv, service och turism i bygden, och att bedriva därmed förenlig affärsverksamhet, samt att i övrigt bevaka bygdens intressen.

Läs mer här >>