Trönö kyrka

Trönö kyrka invigdes 1895. Den totalförstördes vid en brand i november
1998. I december 2001 återinvigdes den nyuppförda kyrkan.

I den nya kyrkan finns bl a ett relikskrin av förgylld emalj och koppar,
med framställningar av mordet på den engelska biskopen Thomas Bechet i
Canterburry år 1170, liksom av hans begravning. Relikskrinet förstördes
vid branden, men har nu renoverats och finns i kyrkan för visning.