HP Lantbruksteknik

Kontakt: Hans Persson
Tfn: 070-673 44 88

« Företag

Projekterar, säljer, monterar och servar utrustning vid inomgårdsmekanisering inom lantbruket. Ex: Mjölkanläggningar, datoriserade utfodringsanläggningar, utgödslingsanläggningar, inredning mm.