Om Trönö

Karta över TrönöTrönö utgör ett väl avgränsat och topografiskt enhetligt område inom Söderhamns kommun och har en yta på 167 kvadratkilometer. Trönös skogklädda yta uppgår till 15.554 hektar. Som en pulsåder genom bygden skär Trönöån kantad av 1 161 hektar bördig jordbruksmark. I öster rinner Norrån mot Norrala och i Trönös västra del från Vis-storsjön flyter Storsjöån som mynnar ut i Trönöån nära byn Fly.

Trönö gränsar till Lindefallet, Enånger, Rengsjö, Mo och Norrala. Kommundelen är 2,5 mil lång och och 1,5 mil bred med bebyggelsen till största delen koncentrerad till dalgången utmed Trönöån.

Med en rik och väl dokumenterad historia intar Trönö, som en livaktig och attraktiv del av Hälsinglands vackra natur och kulturtraditoner en given plats, där jordbruket, linet och skogen samt förstås jakt och fiske präglat människorna i samspel med naturen.

Ett stort antal turister besöker Trönö gamla medeltidskyrka, den efter branden återuppförda nya kyrkan och de årligen förekommande Söderblomsspelen och andra kulturevenemang. Fiskesjöarna med ädelfisk lockar allt fler turister. Därutöver har bygden ännu mycket mer att erbjuda i framtiden. En stor utvecklingspotential finns, inom framför allt upplevelse- och ekoturismen, om den tas tillvara.