Söderblomsgården

Söderblomsgården är Trönös hembygdsgård, tillika gamla prästgård.
Den har fått sitt namn efter ärkebiskop Nathan Söderblom (1866-1931),
som föddes och växte upp här.

Idag finns ca 1500 föremål från orten samlade här, och i trädgården
odlas gamla kulturväxter.

  • Trönöbygden Ekonomisk Förening
  • Lertagsvägen 1, 826 95 Trönödal
  • tfn. 0270-42 77 62
  • Epost: info@tronobygden.se