HP Lantbruksteknik

Kontakt: Hans Persson
Tfn: 070-673 44 88

« Företag

Projekterar, säljer, monterar och servar utrustning vid inomgårdsmekanisering inom lantbruket. Ex: Mjölkanläggningar, datoriserade utfodringsanläggningar, utgödslingsanläggningar, inredning mm.
  • Trönöbygden Ekonomisk Förening
  • Lertagsvägen 1, 826 95 Trönödal
  • tfn. 0270-42 77 62
  • Epost: info@tronobygden.se