Trönö Hembygdsförening

Ordförande: Hans Persson
Tfn: 070-673 44 88
E-post: hanso.persson\at\
soderhamn.com
Adress: Trönbyn 592
826 95 Trönödal
Hemsida: www.hembygd.se/trono-hembygdsforening

« Föreningar

Trönö Hembygdsförening förvaltar Trönö Gamla kyrka och Söderblomsgården.
Söderblomsgården är föreningens hembygdsgård.
Trönögården kan bokas genom oss, för möten och arrangemang.
Av oss kan du köpa skrifter om byarna i bygden, samt smycket Trönösigillen.

Welcome , today is lördag, 28 november, 2020