Trönö Fiskevårdsförening

Ordförande: Lars G Östlund
Tfn: 0270-36307
E-post: ostulg@hotmail.com
Adress: Långbro
82695 Trönödal
Hemsida: www.tronofiske.se

« Föreningar

Trönö Fiskevårdsförening förvaltar fiskerätten inom Trönö sockengräns, ett drygt 30-tal sjöar o tjärnar samt ett 10-tals mil rinnande vattendrag.
                      logo
Mer information finns på föreningens hemsida.
  • Trönöbygden Ekonomisk Förening
  • Lertagsvägen 1, 826 95 Trönödal
  • tfn. 0270-42 77 62
  • Epost: info@tronobygden.se